iPhone, iPod touch, and iPad Apps Search Engine
iPhone Apps Users Community
Advanced search | Example: action games
iPhone apps

Pierwiastki - Okresowy układ pierwiastków

Pierwiastki - Okresowy układ pierwiastków

 

Description

WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN przedstawia:

Aplikacja Układ Okresowy Pierwiastków Chemicznych

Aplikacja umożliwia przeglądanie 114 pierwiastków chemicznych rozmieszczonych w układzie okresowym pierwiastków w dwóch trybach: trybie oglądania całej tablicy oraz w trybie podglądu pojedynczego pierwiastka. W aplikacji mamy również możliwość wyszukiwania pierwiastków wg nazwy lub przeglądania ich alfabetycznej listy.

★ Tryb oglądania całej tablicy.

W tym stanie mamy możliwość przybliżania oraz oddalania układu okresowego pierwiastków. Na pojedynczych komórkach układu okresowego widoczne są symbole pierwiastków oraz ich liczba atomowa. Kolor tła pojedynczej komórki jest zależny od wartości parametru aktualnie wybranego dla skali kolorystycznej. Mamy możliwość ustawienia skali kolorystycznej wg następujących parametrów:

- Liczba atomowa,

- Masa atomowa,

- Liczba trwałych izotopów,

- Liczba znanych izotopów,

- Elektroujemność (wg Paulina),

- Energia jonizacji (kJ/mol),

- Gęstość,

- Temperatura topnienia (C˚),

- Temperatura wrzenia (C˚),

- Zawartość w skorupie ziemskiej (%),

- Obfitość kosmiczna.

★ Tryb podglądu pojedynczego pierwiastka.

Dla każdego pierwiastka mamy możliwość sprawdzenia jeszcze innych danych (niż wypisano powyżej), takich jak: nazwa polska, nazwa łacińska, wartościowość, stopień utlenienia, konfiguracja elektronowa, okres półtrwania najtrwalszego izotopu, odkrywca i rok odkrycia - albo w skróconej postaci tabelarycznej, albo w obszerniejszej opisowej postaci.

★ Tryb gry.

Celem zabawy jest ułożenie kompletnego układu okresowego pierwiastków na podstawie jego symbolu oraz zapisu konfiguracji elektronowej w stanie podstawowym (tj. w stanie o najniższej energii). Wylosowaną tabliczkę pierwiastka należy umieścić w odpowiednim miejscu układu okresowego. Jeżeli użytkownik wskaże je poprawnie, tabliczka ‘wskakuje’ na swoje miejsce, jeżeli nie - to zostaje wylosowana następna tabliczka pierwiastka.

Wszystkie pierwiastki podzielone są na kilka grup o różnym stopniu trudności. Losowanie kolejnego pierwiastka odbywa się w ramach grupy o najniższym stopniu trudności, która posiada pierwiastki jeszcze nie umieszczone w tablicy podczas tej samej sesji gry.

Wbrew pozorom nie jest to trudne zadanie. W miarę wzrostu liczby atomowej następuje stopniowe zapełnianie powłok elektronowych atomów; rozpoczęciu się nowego okresu odpowiada więc zapoczątkowanie zapełniania elektronami nowej powłoki.

Elementy aplikacji:

- Układ okresowy pierwiastków w postaci tablicy.

- Przełącznik wartości używanej do kolorowania tablicy.

- Skala kolorystyczna dla aktualnie wybranej wartości.

- Karta prezentująca parametry wybranego pierwiastka.

- Tekstowy opis pierwiastka.

- Mechanizm umożliwiający odnalezienie pierwiastka wg jego nazwy.

What's New in Version 1.2

- poprawiono błędy
- przystosowano do iOS 5

iPad Screenshots

Pierwiastki - Okresowy układ pierwiastków iPad Screenshot 1
Pierwiastki - Okresowy układ pierwiastków iPad Screenshot 2
Pierwiastki - Okresowy układ pierwiastków iPad Screenshot 3
Pierwiastki - Okresowy układ pierwiastków iPad Screenshot 4

Video Reviews

No video review.

Customer reviews

Write a Review

Be the first to review this app. Write a Review

Forum

Ask a question

Be the first question this app.

Users Community

+ Connect to community


The information may be outdated (2017-03-08 22:17:22). For actual information go to iTunes


Mobile Version
iApps4you.com - is iPhone, iPod touch, and iPad apps search engine and not been authorized, sponsored or approved by Apple Inc.
Copyright © 2017 iApps4you.com.
38 ms.